ثبت شرکتها

ثبت شرکت

Search Results for – "روزنامه رسمی فهرست اگهی ها"

اخذ کد اقتصادی

چگونگی اخذ کد اقتصادی هر شرکت نیاز به یک کد اقتصادی دارد. این کد برای مشخص شدن عملکرد یک شرکت (خرید – فروش – خدمات) در قراردادها و فاکتورها ارائه می شود. اخذ این کد برای شرکتها اجباری می باشد. فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت […]

ثبت شرکتها © 2015 ثبت شرکت